Edellisessä kommentissani oli maininta miten EK kirjoittelee hesarin pääkirjoituksiakin. Copypastetin suoraan raakatekstiä joten linkit eivät sinne kopioituneet. Pitää käydä lisäämässä. Mutta mitä tarkoitin?

Meinasi mennä silmien ohi HS:n pääkirjoituspalstalla pari viikkoa takaperin ollut juttu. Onneksi huomasin Tolkun fb- seinältä tästä keskustelua ja jatkolinkkejä. Hesarihan ei julkaise pääkirjoituksien kirjoittajien nimiä joten vaikea sanoa kenen kynästä tämä nyt sitten on.

Mutta huono se on. Talousretoriikassa Latviaa on totuttu käsittelemään menestystarinana. Myös HS kertaa syitä siihen, miksi latvialaiset ja Latvia pärjäävät mutta oliivipuiden alla sorbusta tanssivat kreikkalaiset ovat koko perkeleitä eivätkä millään opi.

Kan­sa kär­si, mut­ta ete­läs­tä tut­tu­ja mie­len­osoi­tuk­sia näh­tiin vä­hän. Yk­si balt­tien hel­li­mä se­li­tys on se, et­tä Ete­lä-Eu­roo­pas­sa eh­dit­tiin aset­tua lai­na­elin­ta­soon ta­lok­si. Bal­tian mais­sa Neu­vos­to­lii­ton mie­hi­tys ja kur­juus oli­vat niin hy­väs­sä muis­tis­sa, et­tä lai­na­elin­ta­so kyet­tiin vie­lä lai­na­na nä­ke­mään ja pa­laut­ta­maan.

Romanttista, kovin romanttista. Kansa taisteli yhteisen hyvän edestä, miehet kertovat. Kaikki hyvät tarinat saadaan vielä jotenkin koplattua Neuvostoliittoon joten tämä jos mikä on käyttistä. Riikassahan järjestettiin mellakoinniksi muuttunut suurmielenosoitus joka kaatoi hallituksen, mutta ei anneta tällaisten pikkuseikkojen haitata. Tuntematon pääkirjoittaja jatkaa:

Tii­ke­riy­ten­sä me­net­tä­neet Bal­tian maat rea­goi­vat on­gel­miin no­peas­ti. Ne te­ki­vät erit­täin vai­kean eu­ro­tem­pun: si­säi­sen de­val­vaa­tion. Pal­kat, edut ja kus­tan­nuk­set lei­kat­tiin.

Tekivätkö? Sisäisen devalvaation? No eivät tehneet.

Image

Työvoiman hintaindeksi, Paul Krugmanin blogista

Kuten kaikki taloustieteen kolmannella luennolla hereillä olleet muistavat, palkkajousto on länsimaissa jäykkää. Ja kuten Krugmanin blogista löytynyt tilastokin näyttää, latviassa sisäinen devalvaatio toimi reilun 2,5 prosentin verran. Sisäinen devalvaatio? Ei se nyt kyllä mennyt ihan Strömsön malliin, jos palkkakustannukset pysyvät samalla tasolla. Hesarin pääkirjoituksessa on siis epätosi väite. Latvian palkkakustannukset ovat aavistuksen kasvaneet, BKT on hiukan laskenut. (1)

Mutta sitten seuraa se varsinainen käsittämättömistä tolkuttomin ja tietyssä mielessä vaarallisin asia. HS:n tuntematon pääkirjoitustoimittaja pääsee analyysissaan nuorisotyöttömyyteen ja on sitä mieltä, että ulkomaille valuva työvoima on osoitus työvoiman joustavuudesta.

Bal­tian maat ovat taas unio­nin kär­ki­kas­tia ta­lous­kas­vus­sa, ja työt­tö­myys­pro­sen­tit pie­nen­ty­vät. Työt­tö­myy­den hal­lin­nas­sa niil­lä to­sin on hyö­tyä oman väes­tön val­miu­des­ta läh­teä työn­ha­kuun ul­ko­mail­le.

Toi­saal­ta täs­sä­kin on yk­si to­dis­te Bal­tian mai­den so­peu­tu­mis­ky­vys­tä. Eu­ro­jä­se­nyy­del­le voi po­va­ta me­nes­tys­tä, jos työ­voi­ma ha­luaa siir­tyä työn pe­räs­sä ja kel­paa työ­nan­ta­jil­le.

No siis -työttömyysprosentit tarkkaan ottaen eivät varsinaisesti  pienene vaan ovat nousussa. Työvoiman määrä se siinä vain vähenee. Tämä on totta varsinkin nuorisotyöttömyyden osalta. Ja en tiedä onko pääkirjoitustoimittajalta mennyt ohi Suomessakin metsäpalon lailla roihunnut keskustelu huoltosuhteen heikkenemisestä. Väännetäänpä ratakiskosta: jos työvoimaa lähtee maasta, maahan jää vähemmän potentiaalisia veronmaksajia. Se ei todellakaan ole hyödyllistä oman väestön valmiutta lähteä ulkomaille, vaan aiheuttaa työikäisten ja kykyisten koulutettujen ihmisten siirtymisen muihin maihin — pysyvästi.

Kun nuoret ihmiset hyödyllisesti siirtvät ulkomaille, he vievät hyödyllisesti osaamisensa, veronmaksu- ja kulutuspotentiaalinsa ja lapsensa mennessään. Tämä ei ole hyödyllistä, tämä on persemäisen tyhmää. Tällä saadaan kyllä hetkellisesti työttömyystilastot kauniimmiksi, mutta kyseessä on ripulin hoitaminen piereskelyllä.

Latvian kohdalla ongelma on polttava.  Latvian tilastokeskus kertoo viime vuonna väkiluvun pienentyneen 200 000 ihmisellä. Siis Tampereen verran työvoimaa muutti maasta pois. Ennusteet  näyttävät väkiluvun olevan 1,6 miljoonaa vuonna 2030. (1, 2, 3)

Jos ihmiset lähtevät taloudellisesti toivottomasta tilanteesta hakemaan parempaa elämää ulkomailta he myös mitä todennäköisimmin jäävät sinne. Ne jotka jäivät Latviaan ovat rollaattorikansaa joille on tätä myöten luvassa sitten katajainen tulevaisuus.

Tavallaan tämä on kyllä se asia mitä latvialaiset ovat opettaneet kreikkalaisille, tai toisin päin. Kreikassahan ihan sama ilmiö on käynnissä.

Ehkäpä tälläkin tarinalla on opetus. Laman hoitaminen jatkuvalla vyönkiristämisellä ja yhä suuremmilla ja suuremmilla leikkauksilla ei aiheuta muuta kuin leikattavien ihmisten vähittäisen ja kertakaikkisen kypsymisen. Optimissaan ihmiset Latvian esimerkin mukaan siirtyvät hyvässä järjestyksessä lentokentän kautta parempaa elämää etsimään, suboptimaalisessa tilanteessa järjestävät vallankaappauksia ja muuta ikävää. Markkinat ei sellaisista tykkää.

 

EDIT: Lisätty maininta Latvian mellakoista

Mainokset